HAKUHODO Gravity

Rope Picnic
21ss Seasonal Campaign

JUN CO., LTD.

  • Credit

    CP: RYO HOZOJI/ AE: NODOKA KAWAMURA/ NAOMASA KAWASHIMA/ KENGO TERADA/ DP: KAORI YAMAKOSHI / CD+C: KOJI NOZAWA(HAKUHODO)/ CD+AD: KENTARO HARANO(HAKUHODO)/ D: SHOTARO TAKEUCHI(HAKUHODO)/ PR: KOJI TOGOE(HAKUHODO PRODUCTS)/ PH: MOTOKO FURUKAWA(HAKUHODO PRODUCTS)/ CPR: KENJI TAKEDA(FUTUREK)/ PM: SATOSHI YAMAZAKI(FUTUREK)/ WEB DESIGNER: AYANE HAIZUKA(FUTUREK)/ MODEL: MANA TAKASE

NEXT WORK

JINS & Sun
Debut Promotion

10