HAKUHODO Gravity

ALL PEOPLE

 • Takashi Uchida

 • Megumi Amano

 • Keita Suto

 • Yuki Nagoya

 • Yuki Takegawa

 • Seiya Motoyama

 • Manae Asano

 • MInaho Nagasawa

 • Shuhei Soma

 • noriko Natsume

 • Yota Kobayashi

 • Kyohei Sasaki

 • Yukiko Kanazashi

 • Sanae Ooyama

 • Maki Shibata

 • Ai Yamaguchi

 • Akari Takahashi

 • Saeko Yamada

 • Sota Yamamoto

 • Masahiko Tsuga

 • Yuki Inoue

 • Yu Katsumata

 • Mie Nanbara

 • Kana Ninomiya

 • Naoki Yamamoto

 • Jun Hayashida

 • Yusuke Saura

 • Toshimasa Asahara

 • Taro Kawata

 • Yuichiro Fukuki

 • Yoko Shintomi

 • Aya Sugimoto

 • Seiko Ishihara

 • Miyuki Maeda

 • Akiko Hatakeyama

 • Teruhisa Ito

 • Satsuki Niioka

 • Yoshinori Takahashi

 • Kosuke Inoue

 • Chise Asazuma

 • Takamasa Abe

 • Takeshi Hara

 • Haruki Kogo

 • Satoshi Asano

 • Minami Yakabe

 • Hiroki Kozuka

 • Keita Hamaguchi

 • Satoshi Kojima

 • Rie Biwata

 • Yuki Kurimoto

 • Naoya Kaneko

 • Masashi Hirose

 • Naomasa Kawashima

 • Rabu Kadomae

 • Ryo Makita

 • Yusaku Akiyama

 • Yoko Yasunaga

 • Yuki Kohase

 • Makiko Ishiuchi

 • Kikuko Ootsuka

 • Yurika Goto

 • Takako Tobita

 • Ken Ishii

 • Kengo Terada

 • Tomoyuki Azegami

 • Satoshi Ishihara

 • Takeshi Yano

 • Hijiri Kakuno

 • Ryota Shinoka

 • Yoko Toda

 • Aoi Ozaki

 • Takuya Nanba

 • Yasuyuki Kurohara

 • Satoshi Ikura

 • Satoshi Okada

 • RIN MIYAKE

 • MAYU NOJIMA

 • AINA SO

 • KATSUYUKI TSUGE

 • HONOKA SATO

 • FUMIYA KOBAYASHI

 • SAORI IWAMOTO

 • TAKUMA OKETANI

 • KANTA WATANABE

 • RIHEI OGAWA

 • NANA SEKIGUCHI

 • KAZUMI HISAYASU

 • KAITO SUZUKI

 • RYOMA KOSUGE

 • HONOKA MIZUNO

 • SEIJI HORII

 • TARO FUJIMORI

 • MASANORI MATSUMOTO

 • KAZUNA HOSHINO

 • TAEKO KIKUCHI

 • MAKOTO UCHIDA

 • SHOHEI TAKESHIMA

 • YUYA SASAKI

 • RYO HOZOJI

 • MIDORI MIYASE

 • MARIKO IGUCHI

 • RYOSAKU NISHIZAWA

 • NORIKO YAGI

 • AYANO TAKANO

 • SOICHIRO KITAHARA

 • YUSUKE TABATA

 • MAKOTO UEDA

 • MITSURU NAKANISHI

 • RISA OGAWA

 • TARO FUJIWARA

 • JUN KOMATSU

 • AMANE MORIYAMA

 • KAZUNORI MADA

 • SHUICHI TAKAHASHI

 • YUKI UYAMA

 • KAORI YAMAKOSHI

 • KOTARO OOISHI

 • KENTO CHUMA

 • HITOMI YOKOYAMA

  プランナー Communication Planning Unit

 • NOBUTO ABE

  ユニットチーフ シニア・コンサルタント Production Produce Unit

 • RYOSUKE NAKADA

  コンサルタント Communication Planning Unit

 • MISA KATAOKA

  コンサルタント Production Produce Unit

 • WAKA SASABE

  プランナー Design X Planning Unit

 • SAYA BETTO

  プランナー BP Strategy Office

 • KEITO MAGORI

  BP Strategy Office

 • Takashi Miyakawa

  BP Strategy Office

 • KYOKO OKADA

  Business production

 • HIROSHI SAITO

  BP Promotion Dept.

 • YUKO NITTA

  BP Promotion Dept.

 • HIKARU OOKI

  BP Promotion Dept.

 • SEITA SUMIYAMA

 • MASAKO OOTA

  Business production

 • HIROSHI YONEMURA

  エクゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター Design X Planning Unit