HAKUHODO Gravity

 • Credit

  CD: RYO HOZOJI/ AE: YUKI KOHASE/RYO MAKITA/
  DP: FUMIKA TSUCHIDA/ PR: YUSUKE TABATA,
  AD: KENTARO HARANO(HAKUHODO),
  WEB DIRECTION: KENJI TAKEDA(FUTUREK)/ SATOSHI YAMAZAKI(FUTUREK)/
  WEB DESIGNER: AYANE HAIZUKA(FUTUREK)/
  PH: TOSHIMASA OHRA(AOSORA)

NEXT WORK

JINS × Snowpeak
Collaboration Project 2022

10