HAKUHODO Gravity

  • Credit

    CD+CP+C: YUYA SASAKI/ CP: SOMA JIN/ AE: SATOSHI ISHIHARA, KEITA HAMAGUCHI/ AD+D: KOICHI KOSUGI(ONE HAPPY) / D: ISANA WADA(ONE HAPPY) / DIR/ MASAKI YAMAZAKI(MAME PAARTY) / PH: JIN ITO(CONNECTION)/ GR PH: YOSHIAKI YAMAMOTO/ Pr: MASATSUGU NOJIMA(EPOCH), MASATAKA YAMADA(KUROCO)/ PM: TARO KIMURA(KUROCO)/ ST: ARATA KOBAYASHI(UM)/ HM: AIKO OKAZAWA, SHUTARO/ Light: MAKOTO JYUKUROGI(KICKBORD)/ Art: TSUBASA SAKAI/ Cas: MAKIKO OOYA(HAKUHODO CASTING & ENTERTAINMENT)/ CAST: SAIRI ITO, KIYOHIKO SHIBUKAWA, KOHARU SAKAI, ALAN, AYANO

NEXT WORK

ROPE PICNIC 22SS Seasonal Campaign

10