HAKUHODO Gravity

  • Credit

    CD+CP: RYO HOZOJI/ AE: YU KATSUMATA, KEN ISHII, YASUYUKI KUROHARA, TOMOYUKI AZEGAMI/ KOSUKE MAESHIMA(PEAK) C: TAKAFUMI YAMADA(NICE GUY)/ DIR: ERIKA KONNO(WHO ARE YOU)/ DP: KEISUKE IMAMURA/ PR: TOMOKO UMEDA(MAZRI)/ YUSUKE KUWABARA(SIGNO)/ PM: SHO OBA(MAZRI)/ YUZO MORODA/ STY: NORIKO SUGIMOTO/ H&M: MAIKO INOMATA/ MODEL: NANASE NISHINO

NEXT WORK

NAVY BLUE Campaign

10