HAKUHODO Gravity

Enjoy Your New Normal.

  • Credit

    CD+CP+STP: SHOHEI TAKESHIMA/ AE: NAMOMASA KAWASHIMA、NODOKA KAWAMURA/AD: ASAKO KOYAMA/ C: MAKIKO MIYAKE(MONOGATARI)/ PH:TOSHIAKI KITAOKA(L MANAGEMENT inc.)/ P: GENKI YAMAOKA(TOHOKUSHINSHA)/PM:JURIA AKAGAWA(TOHOKUSHINSHA) / WEB DESIGNER: MOE YOSHIDA(KIZASHI)/ DAISUKE SAKAUE/ CASTING: KIMIHARU ANDO(WINGRIT)

NEXT WORK

Virtual Model
My Name Is “ Emo”

10