HAKUHODO Gravity

JIMMY CHOO_BRAND AMBASSADOR CAMPAIGN

JIMMY CHOO TOKYO K.K.

  • Credit

    CD:RYO HOZOJI、AE:YU KATSUMATA、KEN ISHII、TAKAKO TOBITA、MAKIKO ISHIUCHI、PRODUCTION Pr:YUSUKE TABATA、CD+AD:KENTARO HARANO(HAKUHODO)、DIR:DENKI IMAHARA(dadab)、PH:TAKAKI KUMADA、PH:TAKUYA UCHIYAMA(SIGNO)、Cinematographer:KOSEI MATSUDA(SIGNO)、STY:YOSHI MIYAMASU(SIGNO)、H&M:MIFUNE NAKAMINE(SIGNO)、MOVIE Pr:MANA HISAMATSU(AOI Pro.)、MOVIE Pr:NOZOMI TESHIBA(AOI Pro.)、GR Pr:KOJI TOGOE(FUTUREK)、CAST:AYAMI NAKAJO

NEXT WORK

hoyaONE Debut Campaign

10