HAKUHODO Gravity

  • Credit

    CD+CP+C:RYO HOZOJI、AE:YU KATSUMATA、YURIKA GOTO、DP:KAORI YAMAKOSHI、 DP:KENTO CHUMA、PRODUCTION Pr:YUSUKE TABATA、CD+AD+Planner:RYO SAITO(MIKATA)、AD+Planner+C:KOSUKE MANABE(MIKATA)、 D:AOI KANEKO(MIKATA)、AD+Web Director+PRG:TAKATOSHI SUWAKI(STAND FOUNDATION)、D+ME+HTML:ZAHO USEN(STAND FOUNDATION)、Cpr:KAZUHIKO ITO(IRKA)、 TD:KOZO TAKAHASHI(IRKA)、Developer:KATSUHIKO HAYASHI、FE:NAOKI ASO、MOVIE Pr:TAKUTO ABE(ROBOT)、MOVIE Pr:RYOEI NAKASHIMA(ROBOT)、Dir+Editor:KAKERU MIZUI、MUSIC:SATOSHI MURAI

NEXT WORK

23ku_30th SPECIAL FASHION SHOW PARIS TO TOKYO

10